De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

AGRO - Boete bij niet voldoen aan GGB

De boete bij het niet voldoen aan de grondgebondenheid wordt gebaseerd op de fosfaatruimte die het bedrijf te weinig heeft. Hierdoor kan de boete meevallen, tenzi...

Lees verder

AGRO - Beperkte knelgevallenregeling GGB

Op dit moment is een knelgevallenregeling voor de grondgebondenheid (GGB) in voorbereiding. Deze gaat waarschijnlijk in per 1 januari 2017 en kan ook over 2016 wo...

Lees verder

AGRO - Beperking melkproductie interessant?

Binnen de Europese Unie komt er waarschijnlijk een regeling om de melkproductie vrijwillig te verlagen. De regeling is nog niet definitief en de details zijn nog ...

Lees verder

AGRO - Biologische normen flink verhoogd

Waarschijnlijk worden de stikstofproductienormen voor biologische bedrijven per 1 januari 2017 aangepast. Volgens de voorstellen stijgen de normen fors. Dit heeft...

Lees verder

AGRO - Mest uitrijden t/m 31 augustus toeg...

De periode waarin u mest mag uitrijden, nadert zijn einde. De algemene regel is dat dierlijke mest, onder voorwaarden, t/m 31 augustus mag worden uitgereden. Hier...

Lees verder

AGRO - Forse stijging pachtprijzen 2016

Onlangs zijn de pachtprijzen 2016 gepubliceerd. Voor veel gebieden is sprake van een (forse) stijging. Dit kan een extra uitgavenpost betekenen.

Lees verder