De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

Hogere / lagere stikstofgebruiksnormen

Per 2019 zijn enkele stikstofgebruiksnormen aangepast. Meestal betreft dit een aanscherping van de normen, maar soms geldt een verruiming.

Lees verder

Mestaanwending meer emissiearm

Vanaf 2019 moet bij aanwending van drijfmest het systeem ‘tot de grond toe gesloten zijn’. Daarnaast kunt u op klei- en veengrond de sleepvoetmachine ...

Lees verder

Meer of minder graasdierpremie

Vanaf 2019 wordt alleen graasdierpremie uitgekeerd aan schapen en runderen die op niet-subsidiabele grond grazen. De ‘graslandcorrectie’ komt te verva...

Lees verder

Vanggewas na mais: strengere eisen

Teelt u mais op zand- of lössgrond? Dan gelden vanaf 2019 aangepaste regels bij de teelt van het verplichte vanggewas. Teelt u snijmais? Dan moet u binnenkor...

Lees verder

Voordeel met Energie-investeringsaftrek

Investeert u in energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie? En komt u in aanmerking voor EIA? Dan heeft u dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaa...

Lees verder

Fiscaal voordeel bij investeringen

Wilt u investeren in milieuvriendelijke of energiebesparende bedrijfsmiddelen? Dan kunt u bij bepaalde investeringen fiscaal voordeel behalen met Vamil, MIA of EI...

Lees verder