De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

Belangrijkste wijzigingen EIA

Ook in 2019 komen investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek (EIA). Hieronder gaan wij in op ...

Lees verder

Voortgang Sanering Varkenshouderij

Onlangs heeft minister Schouten de hoofdlijnen en uitgangspunten van de Saneringsregeling Varkenshouderij bekendgemaakt. Aangegeven is voor welke varkensbedrijven...

Lees verder

Energiebesparingsplicht

Een groot aantal bedrijven in de agrarische sector hebben een groter gebruik dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent). U bent dan volgen...

Lees verder

Pachtersvoordeel verdwijnt

Een pachtersvoordeel ontstaat wanneer een pachter de door hem op zakelijke basis gepachte landbouwgrond in eigendom verkrijgt voor een prijs beneden de waarde die...

Lees verder

Rapportageplicht energiebesparing ook voor...

Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektra of meer dan 25.000 m3 aardgas verbruiken, zijn verplicht energiebesparende maatregelen te treffen. Daarn...

Lees verder

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

Alle eenmanszaken in Nederland krijgen voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer.  Daarmee voldoet de Belastingdienst aan de eis van de Autorit...

Lees verder