De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

Alleen bijtelling vervangende auto

Als u aan uw werknemer tijdelijk een andere auto van de zaak ter beschikking stelt heeft dit consequenties voor de bijtelling. De Belastingdienst heeft onlangs du...

Lees verder

Te weinig btw betaald in 2016? Corrigeer v...

Heeft u over 2016 te weinig btw aangegeven, doe dit dan alsnog met een suppletieformulier omzetbelasting. Doet u dat vóór 1 april 2017, dan betaalt ...

Lees verder

Voorkom belastingrente over 2017. Mogelijk...

In beginsel zal de Belastingdienst over een te betalen bedrag over 2016 belastingrente rekenen vanaf 1 juli 2017. Het is mogelijk die belastingrente te voorkomen ...

Lees verder

Subsidie stoppersregeling toegekend?

Bijna 500 bedrijven hebben geopteerd voor de stoppersregeling voor melkveebedrijven. Alle aanvragen worden gehonoreerd.

Lees verder

Discussie over einde POR-regeling

Pluimvee- en varkensbedrijven die gebruik maken van de POR-regeling moeten er serieus rekening mee houden, dat deze regeling vanaf 1-1-2018 niet wordt verlengd. S...

Lees verder

Toch verruiming gebruiksnormen?

Onlangs heeft staatssecretaris Van Dam uitlatingen gedaan over de verruiming van de gebruiksnormen voor diverse akkerbouwgewassen voor 2017. Dit worden ook wel de...

Lees verder