De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

Subsidie stoppersregeling toegekend?

Bijna 500 bedrijven hebben geopteerd voor de stoppersregeling voor melkveebedrijven. Alle aanvragen worden gehonoreerd.

Lees verder

Discussie over einde POR-regeling

Pluimvee- en varkensbedrijven die gebruik maken van de POR-regeling moeten er serieus rekening mee houden, dat deze regeling vanaf 1-1-2018 niet wordt verlengd. S...

Lees verder

Toch verruiming gebruiksnormen?

Onlangs heeft staatssecretaris Van Dam uitlatingen gedaan over de verruiming van de gebruiksnormen voor diverse akkerbouwgewassen voor 2017. Dit worden ook wel de...

Lees verder

GVE-reductie: ook voor ander rundvee

De GVE-reductieregeling gaat nu ook gelden voor alle niet-melkproducerende bedrijven met vrouwelijke runderen zoals jongveeopfokkers, bedrijven met zoogkoeien met...

Lees verder

GVE-reductie: voorkom een hoge heffing

Eindelijk is er duidelijkheid over de GVE-reductieregeling voor melk-producerende bedrijven. Produceert uw bedrijf melk voor consumptie of verwerking? Dan moet uw...

Lees verder

Gecombineerde Opgave vanaf 1 maart

Dit jaar kunt u de Gecombineerde Opgave (GO) indienen vanaf 1 maart. Vroeg indienen is handig als de werkzaamheden op het land, later dit voorjaar, uw aandacht op...

Lees verder