De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

Ruimere normen akkerbouw

Vanaf dit jaar kunt u, onder voorwaarden, ruimere stikstof- en fosfaatnormen hanteren voor diverse akkerbouwgewassen. Deze ‘equivalente maatregelen’ z...

Lees verder

In bezwaar tegen fosfaatreductieplan?

Op 4 mei zijn een aantal veehouders gedeeltelijk in het gelijk gesteld bij hun kort geding tegen het fosfaatreductieplan. De staatsecretaris gaat hiertegen in ber...

Lees verder

Wijzigingen Gecombineerde opgave

De indieningsperiode van de Gecombineerde opgave (GO) is ten einde en op dit moment zitten we in de kortingsperiode. Sommige wijzigingen kunt u echter zonder kort...

Lees verder

GVE-reductie en uitscharen

Heeft u in 2015 en/of 2016 runderen uitgeschaard? Dan kunt u uw referentie- en/of doelstellingaantal in bepaalde perioden laten aanpassen. Dit geldt ook voor het ...

Lees verder

Weer aanpassing fosfaatreductieplan

Afgelopen tijd is het fosfaatreductieplan behoorlijk gewijzigd. Het plan geldt niet meer voor niet-melkproducerende bedrijven. Voor bepaalde melkproducerende bedr...

Lees verder

Btw verleggen bij loonwerk en onderaanneming

De verleggingsregeling bij onderaanneming in is niet beperkt tot de bouwsector maar kan gelden bij alle diensten aan onroerend goed. Als bijvoorbeeld een loonbedr...

Lees verder