De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

GVE-reductie en uitscharen

Heeft u in 2015 en/of 2016 runderen uitgeschaard? Dan kunt u uw referentie- en/of doelstellingaantal in bepaalde perioden laten aanpassen. Dit geldt ook voor het ...

Lees verder

Weer aanpassing fosfaatreductieplan

Afgelopen tijd is het fosfaatreductieplan behoorlijk gewijzigd. Het plan geldt niet meer voor niet-melkproducerende bedrijven. Voor bepaalde melkproducerende bedr...

Lees verder

Btw verleggen bij loonwerk en onderaanneming

De verleggingsregeling bij onderaanneming in is niet beperkt tot de bouwsector maar kan gelden bij alle diensten aan onroerend goed. Als bijvoorbeeld een loonbedr...

Lees verder

Hoge Raad beslist over de auto van de zaak

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over de lopende procedures met betrekking tot het privégebruik van de auto van de zaak.

Lees verder

Btw herzieningsregeling voor kostbare dien...

In 2005 (!) zegde de staatssecretaris toe om de herzieningsregeling in de btw uit te breiden voor zogenaamde kostbare diensten. Dit zijn diensten die over langere...

Lees verder

Aftrekbeperking btw bij huisvesting buiten...

Rechtbank Gelderland heeft zich uitgesproken of de btw in aftrek kan worden gebracht op kosten van een uitzendbureau voor het gratis ter beschikking stellen van w...

Lees verder