De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

Pachtersvoordeel verdwijnt

Een pachtersvoordeel ontstaat wanneer een pachter de door hem op zakelijke basis gepachte landbouwgrond in eigendom verkrijgt voor een prijs beneden de waarde die...

Lees verder

Rapportageplicht energiebesparing ook voor...

Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektra of meer dan 25.000 m3 aardgas verbruiken, zijn verplicht energiebesparende maatregelen te treffen. Daarn...

Lees verder

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

Alle eenmanszaken in Nederland krijgen voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer.  Daarmee voldoet de Belastingdienst aan de eis van de Autorit...

Lees verder

Hogere / lagere stikstofgebruiksnormen

Per 2019 zijn enkele stikstofgebruiksnormen aangepast. Meestal betreft dit een aanscherping van de normen, maar soms geldt een verruiming.

Lees verder

Mestaanwending meer emissiearm

Vanaf 2019 moet bij aanwending van drijfmest het systeem ‘tot de grond toe gesloten zijn’. Daarnaast kunt u op klei- en veengrond de sleepvoetmachine ...

Lees verder

Meer of minder graasdierpremie

Vanaf 2019 wordt alleen graasdierpremie uitgekeerd aan schapen en runderen die op niet-subsidiabele grond grazen. De ‘graslandcorrectie’ komt te verva...

Lees verder