De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

Milieulijst en energielijst 2018 gepublice...

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft in de laatste week van 2017 de zogenaamde Milieulijst en Energielijst 2018 gepubliceerd.

Lees verder

Opnieuw subsidie Jonge landbouwers

Iedere provincie heeft de subsidie Jonge landbouwers opengesteld t/m 15 januari 2018. De voorwaarden zijn vergelijkbaar met de vorige openstelling. Wel is de inve...

Lees verder

Planning melkvee 2018 noodzakelijk

Vanaf 2018 moet het aantal stuks melkvee en jongvee voor zoogkoeien (cat. 100, 101 en 102), dat u wilt houden, passen binnen uw fosfaatrechten. Vooral in het eers...

Lees verder

Veel details 6e Actieprogramma

Vanaf 2018 gaat het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn in. Goedkeuring van het 6e Actieprogramma is een belangrijke voorwaarde voor derogatie. Het programma is no...

Lees verder

Bedrijfstoeslag GLB vanaf december

Per 1 december is de uitbetaling van de bedrijfstoeslag 2017 gestart. Naar verwachting krijgt minimaal 90% van de aanvragers in december tenminste de basispremie ...

Lees verder

Gevolgen uitspraak fosfaatreductie

Op 31 oktober 2017 heeft een rechter uitspraak gedaan over het fosfaatreductieplan. De betreffende veehouders zijn niet in het gelijk gesteld. Daardoor is het fos...

Lees verder