De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

Is postadres voldoende voor aftrek btw?

Als u de btw op aangeschafte goederen en diensten wilt verrekenen, moet u over de juiste facturen beschikken. Is een factuur met alleen de vermelding van een post...

Lees verder

Nieuw 2018: Maatlat Schoon Erf

De Maatlat Schoon Erf heeft als doel om emissies vanaf het erf te voorkomen. Met dit certificaat kunt u, bij bepaalde investeringen, fiscaal voordeel behalen

Lees verder

Investeringslijsten MIA/Vamil en EIA

Onlangs is de Milieulijst 2018 (voor Vamil/MIA) en Energielijst 2018 (voor EIA) gepubliceerd. Investeert u in een bedrijfsmiddel dat op één van deze...

Lees verder

Wel of geen derogatie? In april bekend!

Eind 2017 is het 6e Actieprogramma ingediend bij de Europese Commissie. Nu hierover overeenstemming is, zijn de onderhandelingen over derogatie opgestart. De verw...

Lees verder

EA-vergroeningseisen aangepast

Vanaf 2018 zijn enkele vergroeningseisen t.a.v. het Ecologisch aandachtsgebied (EA) aangepast. Naast enkele versoepelingen is het gebruik van gewasbeschermingsmid...

Lees verder

Overnemen rechten uitgeschaard vee

Had u op 2 juli 2015 melkvee uitgeschaard? Dan kunt u fosfaatrechten van deze dieren zonder korting op uw naam krijgen. De inschaarder moet echter wel toestemming...

Lees verder