De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

Herbeschikking zelfzuivelaars?

Bent u een zelfzuivelaar? En verzuivelt u minimaal 50% van de geproduceerde melk? Dan moet u voor de ‘Meststoffenwet’ o.a. rekenen met een standaardpr...

Lees verder

Vleesvee: vrijstelling fosfaatrechten?

Heeft u een zoogkoeienbedrijf? Dan kunt u wellicht vrijgesteld worden van fosfaatrechten. Dit is echter niet altijd interessant.  

Lees verder

Onzekerheid bij plan FrieslandCampina

FrieslandCampina (FC) heeft een plan gepresenteerd om het melkaanbod en de marktgroei in evenwicht te brengen. De bedoeling is om per bedrijf hiervoor een ‘...

Lees verder

Subsidie bedrijfsmiddelen

In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stelt uw provincie regelmatig bepaalde subsidies open. Deze zogenaamde POP3-subsidies zijn vaak niet specif...

Lees verder

Derogatie: tijdig melden!

Op het moment van schrijven van dit bericht zijn de derogatievoorwaarden nog niet definitief vastgesteld. Wel zijn reeds de (voorlopige) voorwaarden bekend gemaak...

Lees verder

Nieuw GLB-budget: denkrichting bekend

Op 2 mei 2018 heeft de Europese Commissie het voorstel voor de Meerjarenbegroting EU bekend gemaakt. Hierin staat ook het voorstel voor het GLB-budget voor de per...

Lees verder