De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

Vervallen aftrek kinderalimentatie 2015

Betaalt u aan uw ex-partner een bijdrage voor het levens onderhoud van uw kinderen? En had u geen recht op kinderbijslag (of was u co-ouder) en had het kind geen ...

Lees verder

Renteloos uitstel van betaling voor aansla...

In de media verschenen eind 2014 diverse berichten over een eventuele ‘naheffing’. Om die pijn te verzachten, ontvangt iedereen die een aanslag inkoms...

Lees verder

Nieuwe btw-regels plaats van dienst bij el...

Met ingang van 1 januari 2015 is de plaats van dienst gewijzigd voor diensten die langs elektronische weg worden verzorgd voor particulieren binnen de EU. Het gaa...

Lees verder

Woning in Spanje; nieuwe wetgeving

In het algemeen kennen we drie mogelijkheden om onroerend goed over te laten gaan op een ander (bijvoorbeeld kinderen): verkoop, schenking of vererving. In Spanje...

Lees verder

Nu voorsorteren met het verkoopklaar maken...

Bij een bedrijfsoverdracht of het verkoopklaar maken van een onderneming is het van belang om de potentie van de onderneming en de waardebepalende elementen tijdi...

Lees verder

2015. Het jaar van de P&O-veranderingen

Talentmanagement, strategische personeelsplanning, het nieuwe werken, de werkkostenregeling, de Wet werk en zekerheid; de termen vliegen u om de oren. In een were...

Lees verder