De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

Subsidie bedrijfsmiddelen

In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma stelt uw provincie regelmatig bepaalde subsidies open. Deze zogenaamde POP3-subsidies zijn vaak niet specif...

Lees verder

Derogatie: tijdig melden!

Op het moment van schrijven van dit bericht zijn de derogatievoorwaarden nog niet definitief vastgesteld. Wel zijn reeds de (voorlopige) voorwaarden bekend gemaak...

Lees verder

Nieuw GLB-budget: denkrichting bekend

Op 2 mei 2018 heeft de Europese Commissie het voorstel voor de Meerjarenbegroting EU bekend gemaakt. Hierin staat ook het voorstel voor het GLB-budget voor de per...

Lees verder

Als werkgever aansprakelijk voor de burn-o...

Burn-outs komen steeds vaker voor, één op de zeven werknemers schijnt aan burn-outklachten te lijden. Maar wat zijn uw plichten als werkgever en dra...

Lees verder

Lijfrentepremie in aftrek op premie Zvw?

  De adviseur van de Hoge Raad vindt het onjuist dat betaalde lijfrentepremies niet in mindering komen op de verschuldigde premie voor de Zvw. Hierdoor wo...

Lees verder

‘VR-bril onderstreepte het belang van same...

Een team bij elkaar brengen om belangrijke zaken te bespreken kan best lastig zijn. Hoe zorg je ervoor dat de boodschap goed overkomt? Maron Gosens, adviseur en k...

Lees verder