De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

25% belang in een bv wordt zichtbaar in UBO register

  • Geplaatst door Afdeling Communicatie
  • Op 19 juni 2017

De overheid wil vanaf 26 juni 2017 een centraal UBO-register instellen op grond van EU-richtlijnen. UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’ ofwel de uiteindelijk belanghebbende in een onderneming.

Gegevens van wie?
In het UBO-register worden de gegevens opgenomen van de natuurlijke persoon die ten minste 25% uiteindelijke zeggenschap heeft in de onderneming of rechtspersoon (UBO).

Wat wordt er vastgelegd?
Van de UBO worden onder meer de volgende gegevens geregistreerd:
• Naam;
• Geboortemaand en -jaar;
• Nati onaliteit en woonplaats;
• Omvang van het economische belang in de onderneming of rechtspersoon.

Privacy
Om de privacy te waarborgen, wordt elke gebruiker van het register geregistreerd. Bovendien wordt voor elke inzage een vergoeding gevraagd.

Verplichte registratie
UBO’s moeten zelf de informati e voor het UBO-register verstrekken. Doet u dit niet, dan is dit een economisch delict. Meldingsplichti ge instellingen - zoals banken, accountants, notarissen en advocaten
- krijgen de plicht om verschillen met het UBO-register te melden.

Tip
Hebt u een belang van net boven de 25% en wilt u niet zichtbaar zijn in het register? Dan kunt u overwegen uw belang te verminderen.

Terug naar overzicht