De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Nieuws

WBSO: op tijd de gerealiseerde uren van 20...

Heeft u in 2017 gebruik gemaakt van de WBSO (afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk, S&O)? Dan moet u uiterlijk 31 maart a.s. de daadwerkelijk gerea...

Lees verder

Stimulering in de SDE+

Het doel van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) is het stimuleren van instellingen en bedrijven, die willen investeren in het produceren van...

Lees verder

Wijzigingen milieu- en energie-investering...

Eind 2017 zijn de milieu- en energielijsten voor 2018 gepubliceerd. Op deze lijsten staan de investeringen in bedrijfsmiddelen opgesomd. Hiervoor geldt vanaf...

Lees verder

Voorwaarde voor het opgeven van diercatego...

Er zijn fosfaatrechten nodig voor dieren die vallen onder de definitie melkvee uit artikel 1 lid 1 onderdeel kk van de Meststoffenwet. Anders dan de term ‘m...

Lees verder

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd to...

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdr...

Lees verder

Meer hypotheekrenteaftrek ondanks eigenwon...

Partners die gezamenlijk een nieuwe woning kopen, mogen hun eigenwoningverleden bij helfte verdelen. De staatssecretaris van Financiën heeft dit onlangs goed...

Lees verder