De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Ziekteverzuim; Hoe krijgt u grip op de kosten?

  • Geplaatst door M. (Mathilde) van Engelen
  • In de categorie Schipper Personeel & Organisatie
  • Op 07 februari 2017

Wat kunt u doen om uw medewerkers gezond te houden en het ziekteverzuim terug te dringen? Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage in Nederland ligt rond de 4%. Daarnaast kunnen de kosten voor een zieke medewerker oplopen tot € 400 per dag(directe en indirecte kosten).

Los van het feit dat het verzuim geld kost, zitten er nog een aantal kostbare risico’s voor uw bedrijf aan. Denk bijvoorbeeld aan:

Kortom, redenen genoeg om verder in te zoemen op verzuim.

Er zijn diverse vormen van ziekteverzuim. Het komt voor dat er bij verzuim niet altijd sprake is van ziekte of een andere medische oorzaak. Het is dan beter om van arbeidsverzuim te spreken. Zo kan er sprake zijn van:

Al deze gevallen worden in de regel ziekteverzuim genoemd. Terwijl er slechts in beperkte mate sprake is van echte ziekte. Toch is juist met grijs en zwart verzuim de meeste winst te behalen als het gaat om het terugdringen van verzuim en het reduceren van kosten.

Hoe kunnen we het reduceren van verzuim in de praktijk nu aanpakken?

Om er voor te zorgen dat het verzuim daadwerkelijk terug gaat lopen is het belangrijk dat u aandacht besteed aan onder andere de volgende zaken:

Wilt u ook een besparing op uw verzuimkosten en meer grip krijgen? Wij helpen u er graag mee. Samen met u zorgen we er voor dat het verzuimpercentage en de verzuimkosten inzichtelijk zijn. Ook weet u wat u kunt doen om deze kosten op een voor u acceptabel niveau te krijgen en te houden. U heeft een verzuimbeleid dat bekend is bij al uw medewerkers. De leidinggevenden zijn actief betrokken om het ziekteverzuim te minimaliseren en zijn vaardig om gesprekken te voeren en kunnen deze op de juiste manier vastleggen. Werkgever en werknemers zijn zich bewust van (preventief) ziekteverzuim, pakken signalen op en zijn erop gericht om ziekteverzuim te voorkomen.

 

Terug naar overzicht