De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Vanaf 1 april 2017: vrijstelling afkoop spaarpolis; let op bij een verbouwing

  • Geplaatst door mr. S.A.J. (Sebastian) van Wijk RB
  • In de categorie Schipper Fiscaal
  • Op 24 maart 2017

Tot 2013 was het een populair product: de spaarhypotheek. Je sloot bij een bank een lening af waarmee je je woning financierde. De rente op die lening was fiscaal aftrekbaar. Aflossingen deed je op papier niet, waardoor het fiscale voordeel maximaal intact bleef. In plaats daarvan stortte je premie in een verzekeringsproduct waarin je kapitaal opbouwde om aan het einde de lening geheel of grotendeels af te lossen. De vergoeding over de gestorte premies was gelijk aan de rente die je betaalde op de lening. De uiteindelijke uitkering was dan ook nog eens meestal belastingvrij en gedurende de looptijd werd deze niet tot het vermogen in box 3 gerekend. 

Vanaf 2013 is de spaarhypotheek niet meer toegestaan
In 2013 is hierin verandering gekomen. Doordat het verplicht werd af te lossen op nieuwe leningen voor eigen woningen, was de spaarhypotheek niet meer toegestaan. Maar zoals zo vaak kan er geen fiscale maatregel worden doorgevoerd zonder een fatsoenlijke overgangsregeling waar de praktijk nog jaren mee worstelt. Kortweg alle gevallen die bestonden per eind 2012 kunnen tot in lengte van dagen gebruik blijven maken van de oude regels.

Afkopen van de ‘dure’ spaarpolis
De laatste tijd is veel te doen over de uitkeringen uit dergelijke spaarpolissen. Ik dicht dit toe aan de lage rentestand. Immers, hoe lager de rente, hoe hoger de inleg in de spaarpolis moet zijn om het spaardoel waar te maken. En die premie is – in tegenstelling tot de rente – niet aftrekbaar. De gestegen netto premie drukt zwaar op het huishoudboekje van een gemiddeld gezin. En als gevolg van dit voortschrijdend inzicht wil men in toenemende mate af van zo’n ‘dure’ spaarpolis, ondanks dat het over de hele looptijd gezien niet voordelig is. Maar je leeft nu en wie dan leeft, wie dan zorgt. Dus: bellen naar de bank of we niet van die spaarpolis af kunnen.

Voorwaarden voor belastingvrije uitkering
Bij afkoop kijkt de Belastingdienst mee! Voor een belastingvrije uitkering moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De belangrijkste is dat minimaal 15 jaar premie moet zijn betaald om een bescheiden vrijstelling te mogen gebruiken (voor de volle vrijstelling zelfs 20 jaar). In jargon wordt dit aangeduid als de tijdsklemmen. De afgelopen jaren is al voor een aantal situaties goedgekeurd dat de tijdsklemmen vervallen. Maar het duurt tot 1 april 2017 totdat de meest voorkomende situatie ook meedoet. Namelijk die van huizenbezitter die niet gaan verhuizen, maar wel de spaarpolis wil afkopen. Ook in die situatie kan dus vanaf 1 april gebruik worden gemaakt van de vrijstelling. Voorwaarde is overigens nog steeds wel dat de eigenwoningschuld wordt afgelost! Let hierbij ook even op de eventuele boeterente van een bank.

Uitkering uit de kapitaalverzekering gebruiken voor verbouwing?
Toch wringt het nog een beetje, met name op het punt van de verplichte aflossing. Want wat nu als je de uitkering niet wil gebruiken voor aflossing van de eigenwoningschuld, maar voor een verbouwing? Het doel is hetzelfde, namelijk de woning. Toch gaat het volgens de regels niet goed. De oplossing is bijna even eenvoudig als ridicuul: zorg voor een tijdelijke eigenwoningschuld die vervolgens kan worden afgelost met de uitkering uit de spaarpolis. Een voorbeeld:

X heeft een spaarpolis van € 35.000, waarvoor € 25.000 premies zijn voldaan. X heeft een eigenwoningschuld van € 200.000. X is van plan voor € 35.000 te verbouwen aan de woning.

Als de polis uitkeert, is eigenlijk € 10.000 belast. Bij gebruik van een vrijstelling is niets belast, maar dan moet X wel € 35.000 aflossen op de schuld van € 200.000. Dat doet X niet, want X bekostigt de verbouwing ervan. Gevolg: belastingheffing over € 10.000, terwijl de schuld € 200.000 blijft.

X kan beter voorafgaand aan de uitkering een tijdelijke lening sluiten van € 35.000. Omdat X daarmee zijn woning verbouwt, kwalificeert dit als extra eigenwoningschuld (mits aan de overige voorwaarden is voldaan). Vervolgens kan X met de uitkering deze tijdelijke schuld aflossen en gebruik maken van de vrijstelling voor de uitgekeerde spaarpolis (zelfs als het de volgende dag gebeurt!). In de eindsituatie resteert net als hiervoor een schuld van € 200.000, alleen nu is X geen belasting verschuldigd over de uitkering.

Voorkom verassingen achteraf
Het lijkt een situatie te zijn waaraan niet is gedacht bij de uitbreiding van de vrijstelling per 1 april 2017 (en overigens ook niet bij de eerdere uitbreidingen). Hoeft dus niet erg te zijn, maar het vereist wel een juiste planning. Dus goed nadenken aan de voorkant om verrassingen aan de achterkant te voorkomen.

Terug naar overzicht

Uw contactpersoon

C. (Kees) Zorge
  • C. (Kees) Zorge
  • Senior Adviseur ICT
  • Stadhuisplein 20
  • 4382 LG Vlissingen
  • Tel: 0118 48 68 48
  • Mobiel: 0641480157
  • kzorge@schippergroep.nl
Contact pagina