De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Fiscaal partnerschap bij Boer Zoekt Vrouw?

  • Geplaatst door mr. S.A.J. (Sebastian) van Wijk RB
  • In de categorie Schipper Fiscaal
  • Op 02 september 2016

OK, ik zal eerlijk toegeven dat ik op zondagavond niet standaard afstem op NPO1 om te zien hoe het Yvon en haar boeren vergaat. Toch word ik zo af en toe half ‘gedwongen’ om mee te kijken met een tv-programma en wat doe je dan? Beroepsgedeformeerd als ik dan ben, probeer ik bijvoorbeeld fiscale associaties te maken met hetgeen de woonkamer wordt ingeslingerd. Zo rees bij mij laatst bij Boer Zoekt Vrouw (of ‘BZV’ zoals je tegenwoordig schijnt te mogen zeggen) de vraag of de boeren en boerinnen-in-spé zich wel realiseren of en vanaf welk moment zij elkaars fiscaal partner zijn. Voor die mensen – maar uiteraard ook voor alle anderen –  heb ik het nog maar eens op een rijtje gezet.

Fiscaal partnerschap: waarom?
Fiscaal partnerschap in de inkomstenbelasting  is van belang voor gezamenlijke inkomens- en aftrekposten. Deze mogen dan vrijelijk worden verdeeld. Dat kan voordelig zijn, omdat aftrekposten bij de persoon met het hoogste inkomen kunnen worden aangegeven en dus het meeste voordeel opleveren. Het kan ook nadelig zijn, omdat er hogere drempels kunnen gelden voor aftrekposten of doordat er geen recht bestaat op heffingskortingen als er een fiscale partner in beeld is.

Fiscaal partnerschap bij (economische) verbondenheid
De wetgever heeft gemeend voor het fiscale partnerschap van ongehuwden aan te sluiten bij de maatschappelijke praktijk dat meer mensen dan vroeger ongehuwd samenwonen. Waar tot 2011 nog een keuze bestond om in dat geval wel of niet als partner te worden aangemerkt, gelden nu objectieve criteria die bepalen of er sprake is van fiscaal partnerschap. Indien wordt voldaan aan de voorwaarden, is er sprake van een dusdanige (economische) verbondenheid die – in ieder geval in fiscale zin - gelijk wordt gesteld met een huwelijk.

Voorwaarden
Fiscaal partnerschap voor ongehuwden is in feite een tweetrapsraket. Allereerst dienen beiden bij de gemeente op hetzelfde adres staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Een nachtje proeflogeren bij boer Marc is dus niet voldoende. Vervolgens moet er nog aan één of meerdere van de volgende voorwaarden worden voldaan:

Als hieraan wordt voldaan op enig moment, bestaat er vanaf - of juist tot – dat moment verplicht fiscaal partnerschap. Tevens wordt het partnerschap uitgebreid met de periode in het kalenderjaar waarin dezelfde BRP-inschrijving bestond.

Voorbeeld: Geer en Geertje wonen samen en staan ingeschreven op hetzelfde adres. Ze voldoen aan geen van de voorwaarden en zijn dus geen partner. Op 1 december 2015 krijgen Geer en Geertje samen een kind en vanaf dat moment wordt wel aan de voorwaarden voldaan. Het partnerschap bestaat dan al vanaf 1 januari 2015 vanwege de gezamenlijke inschrijving in het BRP.

Uitzonderingen en bijzonderheden
Op zich dus logisch: objectieve criteria en geen keuze meer. De enige manier om iets te manipuleren, is door wel/niet in te schrijven op een bepaald adres. Let op, onjuiste inschrijving is sinds een aantal jaar ook strafbaar. Verder bestaat een hele trits aan uitzonderingen op bovengenoemde regels. Waar de nieuwste BZV-boer(inn)en wellicht mee te maken krijgen, is dat er geen partnerschap mogelijk is indien één van beide niet in Nederland woont en ook niet minstens 90% van het inkomen in Nederland is belast. Tussen ouder en kind kan bovendien alleen partnerschap bestaan indien beiden minimaal 27 jaar zijn aan het begin van het jaar.  

Ook handig om te weten: voor de schenk- en erfbelasting en de toeslagen gelden enigszins afwijkende voorwaarden. Mocht een boerin de boer zodanig het hoofd op hol brengen dat zij als erfgenaam wordt aangewezen, dan is fiscaal partnerschap wenselijk vanwege de hoge vrijstelling en het lage tarief.

De meest bijzondere bepaling is toch wel die over de situatie dat iemand op grond van de wet met meerdere personen tegelijk(!) fiscaal partner kan zijn (wellicht nog een leuke spin-off voor BZV: een polygamische versie; zomaar een tip, ik hoef er geen royalty voor). In dat geval telt alleen het oudste huwelijk. Wanneer het om ongehuwde samenwoners gaat, telt alleen de eerstgenoemde categorie over de voorwaarden hiervoor.  Zou boer Geert zich in deze materie hebben verdiept?

Slot
Ik vraag me eerlijk gezegd af of de boerinnen zich al deze regels realiseren als ze overmand vol vlinders in de buik een brief schrijven en zich overgeven aan het boerenleven. Ik hoop van niet, want waarmee zou ik me dan moeten vermaken op zondagavond?

Lees hier ook onze andere blogs en whitepapers.

Terug naar overzicht

Uw contactpersoon

C. (Kees) Zorge
  • C. (Kees) Zorge
  • Senior Adviseur ICT
  • Stadhuisplein 20
  • 4382 LG Vlissingen
  • Tel: 0118 48 68 48
  • Mobiel: 0641480157
  • kzorge@schippergroep.nl
Contact pagina