De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Column: Valkuilen bij bedrijfsopvolging: een onduidelijke rolverdeling

  • Geplaatst door J. (Jolanda) van der Velden
  • In de categorie Schipper Personeel & Organisatie
  • Op 17 mei 2017

Herkent u dat? De verhalen van een kind die bij mama iets niet voor elkaar krijgt en het bij papa gaat proberen. En met succes! Ook wel ‘achterdeur’ politiek genoemd. Dit verhaal is helaas vaak ook van toepassing in de zakelijke omgeving bij bedrijfopvolging. Met name in de fase waar de ‘oud’ ondernemer zich terugtrekt en de opvolger (vaak zoon en/of dochter) meer zeggenschap krijgt en aan de leiding komt binnen het bedrijf. Want wie heeft het nu wanneer voor het zeggen? En wie neemt de beslissingen?

Om hier duidelijkheid in te scheppen, is het belangrijk in het traject van bedrijfsopvolging goed stil te staan bij hoe rollen en besluitvorming opnieuw gestructureerd worden. Daarvoor is allereerst van belang  u bewust te zijn wat er allemaal verandert voor alle betrokken partijen.

Wat verandert er voor u als oud ondernemer?

Het is nogal wat; vaak heeft u het bedrijf (verder) opgebouwd en ligt uw ziel en zaligheid in het bedrijf. Er komt een tijd dat u de behoefte gaat voelen toch over te dragen, en het liefst binnen de familie, bijvoorbeeld uw zoon en/of dochter. Belangrijk hierbij is dat u vertrouwen heeft in de beoogde opvolger, in zijn/haar capaciteiten als ondernemer, en dit vertrouwen ook uitstraalt naar alle betrokken partijen. Pas dan is het voor u als ‘oud’ ondernemer mogelijk los te laten!

Wat verandert er voor u als beoogd opvolger?

Wat wij vaak horen van beoogd opvolgers is de vraag c.q. twijfel: “Kan ik het wel net zo goed als mijn ouders? En wat gebeurt er als ik zaken misschien anders wil en ga doen?”. Voor de beoogd opvolger is de druk vaak groot om het familiebedrijf over te nemen en op dezelfde voet en met zelfde resultaten voort te zetten. Belangrijk is dan wel dat u dit op uw eigen manier kunt doen, op een wijze die ‘eigen’ is en bij u past. Daarnaast is er de druk van medewerkers, hoe overwint u het beeld van ‘zoon of dochter’ die het bedrijf als vanzelf gegund krijgt. Maak een concreet plan voor uzelf, wie bent u als ondernemer en wat wilt u met het bedrijf. Overleg dit met uw ouders en zoek consensus. Pas dan kunt u er ook echt staan als ondernemer!

Wat verandert er voor de medewerkers?

Zeker binnen familiebedrijven zijn medewerkers vaak zeer loyaal aan de ‘oud’ ondernemer. Het is niet vanzelfsprekend dat deze loyaliteit bij bedrijfsopvolging overslaat naar de beoogd bedrijfsopvolger. Deze heeft nu juist vaak een beeld van ‘zoon of dochter van…’ te overwinnen. Om draagvlak te creëren is het in ieder geval belangrijk medewerkers mee te nemen in het traject van bedrijfsopvolging, zorg dat het voor hun een logisch proces is en geen onverwachte benoeming! Alleen dan zullen ze de bedrijfsopvolger daadwerkelijk gaan accepteren en zien als de leider c.q. de ondernemer.

Een duidelijk plan!

Als bovenstaande veranderingen onderkent worden in een traject van bedrijfsopvolging, dan is de stap naar een duidelijke rolverdeling en besluitvormingsstructuur makkelijk te maken. Uit de praktijk en onderzoek blijkt echter dat slechts 1/3 van de familiebedrijven transparante afspraken heeft gemaakt over de verschuiving in rollen en het effect hiervan op besluitvormingsprocessen, communicatie en leiderschap. Wie heeft wanneer de leiding en waar laat de ‘oud’ ondernemer los? Hoe en door wie worden er beslissingen genomen? En hoe blijft u scherp naar elkaar?

Zeker binnen familiebedrijven wordt er bij bedrijfsopvolging vaak vanuit gegaan dat dit een logisch proces is en dat zaken zich vanwege de familiedynamiek als vanzelf zullen ‘zetten’. Echter, duidelijke afspraken over rollen en wijze van besluitvorming voorkomt conflictsituaties die vaak ontstaan op momenten die slecht uitkomen, bijvoorbeeld bij belangrijke beslissingen. Daarnaast creëert het duidelijkheid naar de medewerkers en wordt het draagvlak van de opvolger groter. Leg in het traject van bedrijfsopvolging duidelijk vast wie het wanneer voor het zeggen heeft, en welke fasen er doorlopen worden in de overdracht van ‘oud’ ondernemer naar bedrijfsopvolger. Maak daarbij afspraken over overlegvormen en communicatiemomenten en neem de medewerkers hierin mee.

Hoe heeft u het geregeld?

Terug naar overzicht

Uw contactpersoon

C. (Kees) Zorge
  • C. (Kees) Zorge
  • Senior Adviseur ICT
  • Stadhuisplein 20
  • 4382 LG Vlissingen
  • Tel: 0118 48 68 48
  • Mobiel: 0641480157
  • kzorge@schippergroep.nl
Contact pagina