De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Column Laban: Wat kunt u in uw testament regelen voor de opvolging van uw onderneming?

 • Geplaatst door mr. L. (Laban) Wisse
 • In de categorie Schipper Fiscaal
 • Op 03 mei 2017

Beste ondernemer,

Uw overlijden kan een risico zijn voor de continuïteit van uw onderneming. Het is daarom van belang om aandacht te besteden aan de opvolging van de onderneming na uw overlijden. Deze maand vertel ik u daarom graag meer over bedrijfsopvolging en uw testament.

Wat kunt u in uw testament regelen voor de opvolging van uw onderneming?

Indien u een bedrijfsopvolger heeft, kunt u onder meer de volgende zaken regelen in uw testament:

 1. Recht op overname tegen een nader omschreven prijs. Bijvoorbeeld de verkoopprijs of de prijs waarbij voortzetting van het bedrijf nog mogelijk is.
 2. Een betalingsregeling voor de overname van de onderneming. U legt bijvoorbeeld een betalingsregeling vast, aldus dat de overnemer het recht heeft op betaling in tien jaarlijkse termijnen, voor zover de overnamesom niet kan worden verrekend met het erfdeel met een rente over het schuldig gebleven bedrag.
 3. Benoeming van de bedrijfsopvolger tot executeur met de bevoegdheid om aan zichzelf het legaat* af te geven.
 4. Wordt de onderneming overgenomen tegen een lagere waarde dan de waarde in het economisch verkeer, dan kunt u aanvullend vastleggen dat de overnemer bij de verkoop binnen een bepaald termijn het voordeel (verschil tussen de inbrengsom en verkoopwaarde) moet delen met zijn/haar broers en zussen.
 5. Om te voorkomen dat de overige kinderen die de onderneming niet overnemen een directe betaling eisen, kunt u aan hen een legaat in contanten toekennen. Daarbij kunt u in uw testament vermelden dat zonder deze regeling de voortzetting van de onderneming in ernstige mate zou worden bemoeilijkt. Dit moet uiteraard wel echt zo zijn.

Tip! Wees erop attent dat uw testament ook fiscaal zo voordelig mogelijk uitpakt. Met name de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (ook wel bekend als BOF of BOR) biedt uw erfgenamen een voorwaardelijke vrijstelling van 83% tot 100% voor de erfbelasting bij verkrijging van ondernemingsvermogen.  

Indien de onderneming wordt gedreven in een samenwerkingsverband, wordt er vaak een regeling getroffen over de opvolging van de onderneming na overlijden. Toch kan het ook dan zinvol zijn om in uw testament zaken te regelen. Ten eerste biedt een erfrechtelijke route soms fiscale voordelen die met een contractueel overnameregeling niet altijd kunnen worden gerealiseerd. Ten tweede is een testament eenzijdig te wijzigen. Wenst u bijvoorbeeld op enig moment een kind te bevoordelen en dit naderhand in te trekken, dan is een wijziging in uw testament voldoende. Is een bevoordeling contractueel vastgelegd, dan dienen alle partijen in het samenwerkingsverband het eens te worden over het intrekken van de bevoordeling.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op!
Ik help u graag bij uw vraagstukken op het gebied van testament. Neem dus gerust vrijblijvend contact op met uw belastingadviseur of met mij via 0113-239400.

Met vriendelijke groet en graag tot ziens,

Laban Wisse


Volg de columns op www.SchipperGroep.nl/columnlaban.

Met een legaat krijgt een erfgenaam een bepaald genoemd geldbedrag of een duidelijk omschreven goed.
Terug naar overzicht

Uw contactpersoon

C. (Kees) Zorge
 • C. (Kees) Zorge
 • Senior Adviseur ICT
 • Stadhuisplein 20
 • 4382 LG Vlissingen
 • Tel: 0118 48 68 48
 • Mobiel: 0641480157
 • kzorge@schippergroep.nl
Contact pagina