De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Column Laban: Hoe zorgt u ervoor dat uw vermogen na overlijden binnen de familie blijft?

  • Geplaatst door mr. L. (Laban) Wisse
  • In de categorie Schipper Fiscaal
  • Op 03 april 2017

Beste ondernemer,

Vorige maand heb ik de tweetrapsregeling besproken in mijn column. Hierin werd de situatie geschetst waarin iemand was overleden met achterlating van kinderen uit een relatie die door echtscheiding was beëindigd. Om te voorkomen dat de erfenis, de opbrengsten ervan of het beheer erover in verkeerde handen (de handen van de ex) komt, dient er in het testament gebruik te worden gemaakt van een tweetrapsregeling. Deze maand staat mijn column in het teken van ‘eigen bloed erft het goed’. Ook hierbij speelt de tweetrapsbepaling een rol.

Hoe zorgt u ervoor dat uw vermogen na overlijden binnen de familie blijft?

Ook zonder echtscheiding is de belangstelling toegenomen om de aangetrouwde familie in meerdere of mindere mate van de vererving uit te sluiten. Dit heeft mede te maken met het feit dat men vaak na het eindigen van een relatie (of die nu eindigt door overlijden of anderszins) weer in een nieuwe relatie stapt. Dit baart toekomstige erflaters soms zorgen. Stel dat na uw overlijden het vermogen naar uw kinderen vererft. Wat geschiedt er dan met het resterende deel van de erfenis na overlijden van uw kind? Vaak zal het vermogen dan naar de partner van uw kind overgaan. En wat als die een nieuwe partner vindt? Men is bevreesd dat het resterende deel van de erfenis dan op gaat in die nieuwe relatie en dat er voor de kinderen van uw kind weinig overblijft.

Om dit te voorkomen kunt u in uw testament bepalen dat na overlijden van uw kind het resterende deel van de erfenis overgaat op diens kinderen. Heeft het kind geen afstammelingen, dan kunt u vastleggen dat na overlijden van het kind, het resterende deel van de erfenis overgaat op uw overige kinderen (tweetrapsbepaling). Het vermogen blijft dan dus in de familie. Ofwel: het eigen bloed erft het goed. U kunt dit overigens geheel naar eigen inzicht regelen. Zo kan het zijn dat u de schoonfamilie slechts gedeeltelijk van de vererving wil uitsluiten. Administratie van het vermogen is hierbij wel van belang. Om de heffing van erfbelasting hierbij te minimaliseren is het raadzaam dat de testamenten van de kinderen aansluiten op die van de ouders. Een zorgvuldige redactie van het testament van zowel ouders als kind is dus van belang.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op!
Ik help u graag bij uw vraagstukken op het gebied van testament. Neem dus gerust vrijblijvend contact op met uw belastingadviseur of met mij via 0113-239400. 

Met vriendelijke groet en graag tot ziens,

Laban Wisse


Volg de columns op www.SchipperGroep.nl/columnlaban.

Terug naar overzicht

Uw contactpersoon

C. (Kees) Zorge
  • C. (Kees) Zorge
  • Senior Adviseur ICT
  • Stadhuisplein 20
  • 4382 LG Vlissingen
  • Tel: 0118 48 68 48
  • Mobiel: 0641480157
  • kzorge@schippergroep.nl
Contact pagina