De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Column: De moraal van de belastingadviseur?

  • Geplaatst door mr. J.J. (Jan) Rutjes RB
  • In de categorie Schipper Fiscaal
  • Op 30 september 2017

Dagblad Trouw kopt in augustus: “Rijken hebben een nieuwe route om fiscus te vermijden”. Mijn interesse was gewekt. Met nog meer interesse lees ik verder als Trouw verwijst naar een brochure van ons kantoor. Hierin leggen wij uit hoe u de enorm hoge belastingdruk op spaarrente kunt vermijden via het onderbrengen van spaargeld in een bv of een zogenaamd Open Fonds. De politieke interesse is blijkbaar ook ineens gewekt, omdat na GroenLinks en D66 ook een SP-kamerlid hierover vragen gaat stellen aan de staatssecretaris. Ik stop met lezen bij vraag vijf waarin het kamerlid stelt dat met het aanprijzen van deze oplossing aangetoond wordt dat de moraal van belastingadviseurs ver te zoeken is. Er zou duidelijke en strenge wetgeving nodig zijn, omdat belastingadviseurs altijd hun klanten zullen begeleiden naar ongewenste of onvoorziene sluitmogelijkheden in de wet. 

Ik heb over de reacties op onze brochure nagedacht, omdat blijkbaar een journalist en een kamerlid hierdoor getriggerd worden hier actief op te reageren met als motto: de ‘rijken’ hebben een nieuwe truc. Heb ik geen moraal als het gaat om goed belastingadvies? Volgens mij is het antwoord simpel. In Nederland hebben we wetten waar men zich aan moet houden. Zo ook iedere belastingadviseur. Dat doen we ook. Sterker nog, als ik dat niet doe, riskeer ik strafrechtelijke vervolging als ik een klant help een constructie op te zetten die in strijd is met de wet. Maar wat is er mis mee om bij het maken van financiële en zakelijke beslissingen die keuze te maken die het meest gunstig uitpakt. Ik vind dat geen misbruik van de wet, maar gebruik maken van de wet. Als de wet niet zo bedoeld is, dan heeft de wetgever een fout gemaakt. Veelal is het onbedoeld gebruik van korte duur, omdat in de regel de staatssecretaris voor onbedoeld gebruik de wetgeving vrijwel direct aanpast. In feite legt een adviseur dan een fout bloot waar de wetgever dan nog niet over nagedacht heeft.

In het kader van de kop van Trouw waarin verwezen wordt naar de ’rijken’ moest ik wel even glimlachen. Tot € 100.000 moet iedere Nederlander 0,86% van zijn spaargeld per jaar aan belasting afdragen. Heeft u meer geld, dan betaalt u zelfs 1,38%- 1,62% van uw spaargeld aan belasting. Ofwel de belastingdruk in Nederland is veel meer dan 100% van de spaarrente en is daarmee verre van redelijk. Dat geldt dus niet voor ‘rijken’ maar voor alle Nederlanders. Is het dan slecht dat we mensen wijzen op een mogelijkheid om een in de wet opgenomen beleggingsvorm te kiezen om hun spaargeld in onder te brengen als daardoor minder belasting wordt betaald (maar altijd nog wel 40% van de ontvangen rente overigens!)? Als de wetgever dat niet wenselijk vindt, dan moet ofwel de belastingdruk redelijk zijn of de geboden oplossingen moeten niet in de wet staan. Het tegendeel is echter waar: bij het vorige belastingplan in september 2016 heeft de staatssecretaris zelfs expliciet aangegeven dat het op deze manier anders laten belasten van vermogen geen misbruik is.

Inmiddels heeft de staatssecretaris de Kamervragen beantwoord. Zijn conclusie: Door het systeem van belastingheffen in box 2 en box 3 ontstaan er prikkels waardoor belastingplichtigen keuzes maken op welke wijze zij hun beleggingen willen structureren. Het staat belastingplichtigen vrij die keuzes te maken. Het is goed denkbaar dat participanten in een fonds voor gemene rekening een belastingvoordeel voor ogen hebben, maar binnen het huidige systeem is er vrijheid om die keuzes te maken. De staatssecretaris signaleert een toename van open fondsen (2016: 300 en in 2017 thans: 550) maar ziet hierin geen redenen om hiervoor op dit moment wettelijke maatregelen te nemen. Ofwel met een goed advies belasting besparen door de juiste keuzes te maken is niks mis.

Het verwijt dat ik als belastingadviseur geen moraal heb zie ik dan meer als een bevestiging voor onze adviseurs. Wij doen ons werk goed en geven onze relaties goed advies. Bedankt voor het compliment door de vermelding in Trouw en het Financieel Dagblad en de Kamervragen daarover!

Wilt u meer informatie over een Open Fonds download dan onze whitepaper of neem contact met mij op.

Terug naar overzicht

Uw contactpersoon

C. (Kees) Zorge
  • C. (Kees) Zorge
  • Senior Adviseur ICT
  • Stadhuisplein 20
  • 4382 LG Vlissingen
  • Tel: 0118 48 68 48
  • Mobiel: 0641480157
  • kzorge@schippergroep.nl
Contact pagina