De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Belasting voor dga bij hoge leningen eigen bv

  • Geplaatst door mr. S.A.J. (Sebastian) van Wijk RB
  • In de categorie Schipper Fiscaal
  • Op

Het is alweer even geleden, maar op Prinsjesdag werd naast de Miljoenennota ook het Belastingplan bekend. Hierin werden met name wijzigingen opgenomen, die al waren afgesproken in het regeerakkoord. Het best bewaarde fiscale geheim zat echter niet in het Belastingplan zelf maar in de begeleidende brief. Met name onder belastingadviseurs en belangenorganisaties heeft die maatregel veel stof doen opwaaien. Nu de stof enigszins is neergedaald, rest de vraag wat u nu als dga moet doen.

 

De bedoelde maatregel treft immers dga’s. Zij mogen vanaf 2022 nog maximaal € 500.000 van ‘hun’ bv lenen. Het meerdere wordt niet meer als lening gezien, maar als dividend dat is belast met het dan geldende tarief van 26,9%. Alleen al bestaande schulden voor de financiering van de eigen woning, tellen niet mee. De tijd van onbeperkt lenen van de bv komt hiermee definitief ten einde.

Wachten op wetsvoorstel
In de aankondiging is deze maatregel verdedigd door te stellen dat dga’s die veel lenen, onbedoeld de belastingheffing uitstellen. Bovendien ontbeert het de belastingdienst aan voldoende capaciteit om alle leningen op zakelijkheid te controleren. Er bestaan nog tal van vragen over de exacte uitwerking van deze maatregel, maar voor antwoorden moeten we wachten totdat het wetsvoorstel met deze maatregel het levenslicht ziet. Dat voorstel wordt verwacht in het voorjaar van 2019.

Tijdig anticiperen
Een dga moet nu al rekening houden met deze wijzigingen. Wat u nu al kunt doen om te anticiperen op deze maatregel, is uiteraard een beetje koffiedik kijken. Immers, de definitieve spelregels zijn nog niet bekend. Het lijkt in ieder geval verstandig om geen paniekvoetbal te spelen. Uiteindelijk hebben dga’s tot eind 2021 de tijd om er zelf voor te zorgen dat het totale bedrag van de lening onder de € 500.000 uitkomt. Dit kan tot eind 2019 eventueel nog via dividenduitkeringen tegen 25%. In 2021 en 2022 zal het tarief stijgen.

Voorts is het vooral zaak – als de grens van € 500.000 al (bijna) is bereikt – geen nieuwe leningen aan te gaan en af te wachten wat de precieze inhoud van de maatregel gaat zijn. Ook kan het geen kwaad verschillende leningen ook echt verschillend vast te leggen en te administreren. Het doel van een lening lijkt niet relevant in de plannen van het kabinet: een consumptief gebruikte lening wordt op dezelfde wijze behandeld als een lening voor de aanschaf van bijvoorbeeld vastgoed. Maar wellicht komt er toch een (tijdelijke) uitzondering voor leningen, die nog worden gedekt door bezittingen van de dga. Het is dan goed om dat soort leningen apart op te nemen in een jaarrekening en overeenkomsten. Uiteraard moeten die overeenkomsten voldoen aan alle eisen qua zakelijkheid. Daarbij kunt u denken aan zekerheden, looptijd, aflossingsschema en hoogte van de rente.

Kortom, het is vooralsnog wachten op het wetsvoorstel en de definitieve vormgeving van de regeling. Tot die tijd is ons advies om geen overhaaste beslissingen te nemen, maar ook om geen extra financieringen bij de eigen bv aan te gaan en daarmee boven de grens uit te komen.

Terug naar overzicht