De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Subsidie verwijdering asbestdaken

  • Op 25 juli 2017
De minimale oppervlakte-eis is komen te vervallen.

Asbestdaken moeten in 2024 verwijderd zijn. Sinds 1 januari 2016 kan diegene voor wiens rekening de verwijdering van het asbestdak komt, hiervoor subsidie aanvragen. Dit kunnen particulieren, (agrarische) ondernemers en overheidsinstanties zijn. De aanvraag voor subsidie moet binnen zes maanden na uitvoering van de verwijdering van het asbestdak digitaal ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2, met een maximum van € 25.000 per adres. Belangrijke voorwaarde is dat de asbestverwijdering gebeurt door een gecertificeerd bedrijf.

In de subsidieregeling zijn onlangs twee wijzigingen aangebracht.

Eén adres per aanvraag
Voor elk te saneren object met een eigen adres (d.w.z. een aparte nummer- of letteraanduiding) moet een afzonderlijke aanvraag worden ingediend.

Vervallen minimale omvang geïnventariseerd asbestdak
De voorwaarde dat de omvang van het geïnventariseerde asbestdak groter is dan 35 m2 komt te vervallen. Daardoor komen alle saneringen, ongeacht de omvang, in aanmerking voor subsidie. In sommige gevallen geldt op grond van andere regelgeving dat voor de verwijdering van kleine oppervlaktes geen professioneel, gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf verplicht is. Voor de subsidieregeling blijft echter de voorwaarde gelden dat de verwijdering van het asbestdak door een gecertificeerd bedrijf is uitgevoerd.

Geen overgangsrecht
De gewijzigde regeling kent geen overgangsrecht. Dit betekent dat de wijziging van toepassing is op alle besluiten die na inwerkingtreding worden genomen. Dit betreft ook besluiten waarvoor reeds een aanvraag is ingediend en beslissingen op bezwaar tegen besluiten die zijn vastgesteld voor inwerkingtreding van deze wijziging.
 

Terug naar overzicht

Meld u aan voor onze Agro nieuwsbrief

* Verplichte velden
Geslacht *
Meld mij ook aan voor: