De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Controleer beslissing uitbetaling betalingsrechten

  • Op 13 december 2017
Bezwaar maken alleen zinvol indien dit kan leiden tot een hogere uitbetaling.

RVO.nl is inmiddels gestart met het uitbetalen van de basispremie, de vergroeningspremie en de hectaretoeslag voor jonge landbouwers. Zij verwacht voor 1 januari 90% van de aanvragen te hebben afgehandeld. Een klein deel van de aanvragers ontvangt eerst alleen de basisbetaling, omdat de controles op de vergroening en jonge landbouwers nog niet zijn afgerond.

Controle beslissing
Het is raadzaam om de bijbehorende beslissingen goed te controleren en zonodig tijdig bezwaar te maken. Daarbij zullen in ieder geval de volgende punten gecontroleerd moeten worden:

  • Wijkt de geconstateerde oppervlakte af van de opgegeven oppervlakte?
  • Is er naast de algemene kortingen (zgn. plafondkortingen) een randvoorwaardenkorting toegepast?
  • Is er een korting op de vergroeningspremie toegepast?
  • Is de aangevraagde toeslag voor jonge landbouwers gehonoreerd?

Bezwaar maken
Wanneer u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Dit is alleen zinvol, indien u daarmee ook daadwerkelijk een voordeel kunt behalen bij de uitbetaling. Het heeft bijvoorbeeld geen zin bezwaar te maken tegen een kleiner vastgestelde oppervlakte, indien ook bij deze kleinere oppervlakte alle betalingsrechten benut kunnen worden.

Bezwaar maken tegen een kleiner vastgestelde oppervlakte heeft evenmin zin, wanneer het verschil tussen de aangevraagde en de geconstateerde oppervlakte op perceelsniveau minder is dan 2%. RVO.nl mag dan uitgaan van de juistheid van de opper­vlak­te van het zogenaamde referentieperceel en afzien van een verdere beoordeling van het ge­schil. Zij hoeft dan dus niet in te gaan op de door de land­bouwer aangedragen argumenten.

Een kleinere oppervlakte is weliswaar een nadeel voor de gebruiksruimte voor meststoffen, maar dan moet hiertegen bezwaar gemaakt worden in het geval er een mestboete wordt opgelegd vanwege een overschrijding van de gebruiksnormen.

Randvoorwaardenkorting
Indien er een randvoorwaardenkorting is opgelegd, zal tijdig bezwaar gemaakt moeten worden tegen de aankondiging van deze korting. Deze aankondiging is apart verstuurd. Het heeft geen zin om bij een randvoorwaardenkorting bezwaar te maken tegen de beslissing tot uitbetaling van de betalingsrechten.

Uitbetaling overige subsidies/premies
De uitbetaling van de vergoeding voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (SNL en ANLB) start in januari 2018, de uitbetaling van de graasdierpremie vanaf 1 maart 2018.

Terug naar overzicht

Meld u aan voor onze Agro nieuwsbrief

* Verplichte velden
Geslacht *
Meld mij ook aan voor: