De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Plan van aanpak welzijn geitenlammeren

  • Op 14 december 2017
Melkgeitenhouder moet per kwartaal inzicht geven in het uitvalspercentage onder lammeren die op zijn bedrijf zijn geboren

Er is een plan van aanpak opgesteld om het welzijnsniveau van alle geitenlammeren te verbeteren. Aanleiding hiervoor is de hoge sterfte van met name geitenbokjes op sommige bedrijven.

Melkgeitenhouders zullen worden aangesproken op de sterfte tot 21 dagen na de geboortemelding in het I&R-systeem, ook als de lammeren zijn afgevoerd naar een bokkenmesterij of opfokbedrijf. Door de melkgeitenhouder verantwoordelijk te maken voor het welzijn van alle op zijn bedrijf geboren lammetjes tot 21 dagen na de geboortemelding, wordt deze volgens de Minister van LNV gestimuleerd gezonde lammetjes af te voeren naar een bokkenmester en/of opfokbedrijf en de betreffende afnemer(s) te toetsen op de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het welzijn en de gezondheid van de lammeren.

De maatregelen uit het plan van aanpak gelden voor alle melkgeitenbedrijven. Na 1 januari 2018 moet ieder bedrijf per kwartaal inzicht geven in het uitvalspercentage onder lammeren die op het bedrijf zijn geboren. Deze gegevens worden door een onafhankelijke organisatie gecontroleerd. Indien een bedrijf een vooraf vastgestelde actiegrens heeft overschreden, moet er verplicht samen met de dierenarts en een vertegenwoordiger van een zuivelonderneming een verbeterplan opgesteld worden. Als een bedrijf de signaleringsgrens heeft overschreden, ontvangt dit bedrijf een waarschuwing dat maatregelen noodzakelijk zijn. In het geval een bedrijf geen verbeterplan opstelt, geen uitvoering geeft aan het verbeterplan of als de uitval boven de signaleringsgrens blijft, volgt intrekking van de KwaliGeit-erkenning. Het betreffende melkgeitenbedrijf kan in dat geval geen melk meer leveren aan het zuivelbedrijf.

De minister gaat nog bekijken of aanscherping van de I&R-eisen kan bijdragen aan het beter monitoren van de uitval. Geboren lammeren hoeven nu pas binnen zes maanden na de geboorte te worden geregistreerd, tenzij zij op een eerder moment worden afgevoerd. Daardoor kunnen lammeren zonder registratie in het I&R afgevoerd worden naar de destructie, waardoor de uitval niet volledig in kaart kan worden gebracht.

Terug naar overzicht

Meld u aan voor onze Agro nieuwsbrief

* Verplichte velden
Geslacht *
Meld mij ook aan voor: