De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Scheurmonster grasland op klei en veen vaak verplicht

  • Op 18 juli 2017
Scheurmonster ook op klei- en veengrond verplicht als men nadien een relatief stikstofbehoeftig gewas teelt en dit gewas bemest wordt met stikstof.

Wanneer men na het scheuren van grasland een aangewezen relatief stikstofbehoeftig gewas teelt, dan is het gebruik van stikstofhoudende meststoffen alleen toegestaan als een representatief grondmonster (scheurmonster) blijkt dat de aanwezige hoeveelheid stikstof onvoldoende is om te voldoen aan de behoefte van het desbetreffende gewas. Dit geldt voor alle grondsoorten. Dit blijkt uit een schriftelijk antwoord van de RVO.

Voor zand- en lössgrond was men het erover eens dat in deze situatie een scheurmonster verplicht is, maar in de praktijk bestond onduidelijkheid of deze verplichting ook geldt voor klei- en veengrond. Het RVO-loket gaf hierover ook tegenstrijdige antwoorden.

Tot de relatief stikstofbehoeftige gewassen behoren onder meer: aardappelen, gras, maïs, plant- en zaaiuien, suikerbieten, winter- en zomertarwe, wintergerst en winterrogge. Onder meer erwten, luzerne, spelt en zomergerst vallen hier niet onder.

Indien men grasland op zand- en lössgrond wil scheuren in de periode 1 februari tot 10 mei, is het telen van een relatief stikstofbehoeftig gewas zelfs verplicht. Op andere gronden geldt geen verplichting om een relatief stikstofbehoeftig gewas te telen, maar de meest geteelde gewassen vallen hier wel onder.

Een overtreding kan leiden tot een boete, een randvoorwaardenkorting e/of intrekking van derogatie.

Terug naar overzicht

Meld u aan voor onze Agro nieuwsbrief

* Verplichte velden
Geslacht *
Meld mij ook aan voor: