De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Regeling ondersteuning ketenconcepten varkenshouderij

  • Op 19 juli 2017
Collectieven van varkenshouders kunnen subsidie verkrijgen voor versterking van de positie van varkenshouders in de keten.

Collectieven van varkenshouders kunnen zich in de periode 17 juli tot en met 18 augustus aanmelden voor de ‘Regeling ondersteuning ketenconcepten varkenshouderij’. De regeling is een van de acties die voortvloeien uit het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij en valt onder verantwoordelijkheid van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV).

Doel regeling
De regeling is beschikbaar voor collectieven, in een meerjarige verbinding, met als oogmerk een betere kwaliteit/smaak van het vlees. Daarnaast moet de inzet bijdragen aan een andere margeverdeling in de keten.

Voor wie?
De collectieven kunnen bestaan uit varkenshouders óf varkenshouders en ketenpartners. De aan het collectief deelnemende varkenshouders dienen tot minimaal vijf jaar na verantwoording van de subsidie aangesloten te zijn bij het in ontwikkeling zijnde Keten Kwaliteitssysteem Holland Varken en het daaraan gekoppelde Keten Informatie Systeem (KIS).

Hoogte subsidie
De subsidie wordt verleend in de vorm van een voucher, waarin staat welke diensten en activiteiten voor subsidie in aanmerking komen. De hoogte bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000 per deelnemende varkenshouder. Een collectief kan maximaal € 100.000 subsidie verkrijgen. De kosten voor de subsidiabele activiteiten moeten gemaakt en betaald zijn in de periode 1 oktober 2017 tot en met 28 februari 2018.

Aanvragen
Het collectief moet zich aanmelden via een digitaal aanmeldingsformulier op de website www.pov.nl. Uiterlijk 28 augustus krijgt men bericht of de subsidie wordt verleend. Bij een positieve beoordeling moet men voor 22 september 2017 een plan van aanpak indienen.

Budget en rangschikking aanvragen
Voor de regeling is een budget van € 980.000 beschikbaar. Aanvragen worden beoordeeld op basis van de inhoud (ranking). Bij gelijke scores geldt de volgorde van binnenkomst van aanmelding.
 

Terug naar overzicht

Meld u aan voor onze Agro nieuwsbrief

* Verplichte velden
Geslacht *
Meld mij ook aan voor: