De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Natuurbeheertype ongeschikt criterium voor subsidiabiliteit grond

  • Op 13 juli 2017
Typering in provinciale natuurbeheerplan is ongeschikt middel voor de bepaling of landbouwareaal overwegend voor niet-landbouwactiviteiten wordt gebruikt.

EU-lidstaten mogen in het kader van de betalingsrechten een lijst opstellen van areaal dat overwegend voor niet-landbouwactiviteiten wordt gebruikt (ook wel negatieve lijst). Nederland heeft hiervan gebruik gemaakt door onder andere te bepalen dat bepaalde natuurbeheertypen van steun worden uitgesloten. Bij deze natuurbeheertypen gaat men er van uit dat de betreffende percelen overwegend voor niet-landbouwactiviteiten worden gebruikt en daarom niet subsidiabel zijn.

In een zaak voor het College van Beroep voor het bedrijfsleven draaide het om de vraag of er terecht geen betalingsrechten waren toegekend aan een landbouwer met betrekking tot twee in Friesland buitendijks gelegen percelen.

Het College oordeelde dat het natuurbeheertype een ongeschikt middel vormt om te bepalen of landbouwareaal overwegend voor niet-landbouwactiviteiten wordt gebruikt. De natuurbeheertypen zijn met een ander doel vastgesteld door de provincies, terwijl in het kader van de betalingsrechten alleen de staatssecretaris van Economische Zaken bevoegd is te bepalen welke gronden niet subsidiabel zijn. Het was verder ook niet inzichtelijk op basis van welke criteria bepaalde natuurbeheertypen niet subsidiabel waren.

Daarbij komt volgens het College dat het maar de vraag is of natuurbeheer en de daarmee gepaard gaande activiteiten zo duidelijk van landbouwactiviteiten zijn te onderscheiden dat de conclusie te rechtvaardigen is dat die niet-landbouwactiviteiten op het landbouwareaal in overwegende mate plaatsvinden.

Indien de toekenning en/of uitbetaling van betalingsrechten al in rechte vaststaan, biedt deze uitspraak geen soelaas meer. Bij lopende procedures (en toekomstige gevallen) kan men wel gebruik maken van deze uitspraak.
 

Terug naar overzicht

Meld u aan voor onze Agro nieuwsbrief

* Verplichte velden
Geslacht *
Meld mij ook aan voor: