De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Wijziging zaaidatum EA-vanggewas

  • Op 31 juli 2017
EA-vanggewas moet minimaal tien weken in stand worden gehouden.

Een onderdeel van de vergroeningseisen is de invulling van het Ecologisch aandachtsgebied (EA). Veel (akkerbouw)bedrijven vullen dit in met de teelt van een vanggewas. Een EA-vanggewas moet minimaal 10 weken in stand worden gehouden. In de Gecombineerde opgave moest daarvoor de verwachte zaaidatum ingevuld worden. Indien de werkelijke zaaidatum afwijkt van de opgegeven zaaidatum, kan men dit aan RVO.nl doorgeven door de Gecombineerde opgave te wijzigen en opnieuw in te sturen. Een dergelijke wijziging heeft geen korting op de bedrijfstoeslag tot gevolg.

De in de opgave opgegeven zaaidatum geldt in principe als startdatum voor de 10 wekentermijn. Wanneer de werkelijke zaaidatum afwijkt van de opgegeven datum, moet uiterlijk op de zaaidatum de werkelijke zaaidatum doorgegeven worden. Als dit later wordt doorgegeven, geldt de melddatum als startdatum voor de 10 wekentermijn. Het is dus niet mogelijk een datum in het verleden op te geven. Als de werkelijke zaaidatum eerder is dan opgegeven in de opgave, is alleen nodig om deze eerdere datum door te geven indien men anders in de problemen komt met de 10 wekentermijn.

Bij een vanggewas als ondervrucht in het hoofdgewas geldt de oogstdatum van het hoofdgewas als ingangsdatum voor het vanggewas.

Na 30 september is het niet meer mogelijk de ingangsdatum te wijzigen.

Geen eigen zaad of mengsels
De mogelijkheid om eigen zaad of mengsels te gebruiken vervalt. In de bestaande regelgeving voor zaaizaad is het niet toegestaan de toegestane soorten voor EA zelf vrij te vermeerderen. Dat betekent dat in alle gevallen aankoopbewijzen en etiketten overlegd moeten kunnen worden.

Terug naar overzicht

Meld u aan voor onze Agro nieuwsbrief

* Verplichte velden
Geslacht *
Meld mij ook aan voor: