De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Aanmelding equivalente maatregelen akkerbouw tot 1 juni

  • Op 17 mei 2018
Bij bovengemiddelde gewasopbrengsten mag onder voorwaarden een extra stikstof- of fosfaatnorm toegepast worden.

(Akkerbouw)bedrijven met bovengemiddelde gewasopbrengsten mogen onder voorwaarden gebruik maken van een extra stikstof- of fosfaatnorm. Dit zijn de zogenaamde equivalente maatregelen. Bedrijven die hiervan gebruik willen maken, kunnen zich tot 1 juni 2018 aanmelden bij RVO.nl via Mijn Dossier.

Mogelijke maatregelen
Voor dit jaar zijn er vier equivalente maatregelen waarvoor men zich kan aanmelden, namelijk:

  • hogere stikstofgebruiksnormen voor grond met hogere opbrengsten;
  • hogere fosfaatgebruiksnormen voor grond met fosfaattoestand ‘laag’;
  • hogere fosfaatgebruiksnormen voor grond met fosfaattoestand ‘neutraal’;
  • rijenbemesting in maïs op zand- en lössgronden.

Voorwaarden
Voor elke maatregel gelden andere voorwaarden, welke te vinden zijn op de website www.rvo.nl. Daar is ook te vinden voor welke gewassen de maatregelen mogelijk zijn. Let erop dat deelname aan de maatregelen in sommige gevallen beperkingen oplevert in het gebruik van drijfmest.

Combineren van maatregelen
De equivalente maatregel ‘hogere stikstofgebruiksnormen voor grond met hogere opbrengsten’ mag niet gecombineerd worden met de equivalente maatregel ‘rijenbemesting in maïs’ en evenmin met de stikstofdifferentiatie.

Terug naar overzicht

Meld u aan voor onze Agro nieuwsbrief

* Verplichte velden
Geslacht *
Meld mij ook aan voor: