De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Fosfaatrechten en zelfzuivelaars

  • Op 23 mei 2018
Zelfzuivelaars ontvangen mogelijk een herbeschikking toekenning fosfaatrechten.

Een melkveehouder die meer dan 50% van de geproduceerde hoeveelheid melk op het eigen bedrijf zelf verwerkt, moet voor de mestwetgeving rekenen met een jaarlijkse melkproductie van 7.500 kilogram per koe en een ureumgehalte van 26 (art. 74, lid 4, Uitvoeringsregeling Meststoffenwet). Dit geldt ook voor het stelsel van fosfaatrechten.

Herbeschikking toekenning fosfaatrechten bij zelfzuivelaars
In het stelsel van fosfaatrechten wordt gerekend met de forfaitaire fosfaatexcretie per koe, welke afhankelijk is van de melkproductie per koe. Veel zelfzuivelaars hebben fosfaatrechten verkregen op basis van de werkelijke melkproductie. RVO.nl heeft echter aangegeven dat bedrijven die meer dan 50% van de geproduceerde hoeveelheid melk zelf verwerken,  binnen enkele weken een herbeschikking toekenning fosfaatrechten ontvangen. Zowel bij de toekenning als de benutting van fosfaatrechten zullen deze bedrijven moeten uitgaan van een fosfaatproductie van 39,1 kg fosfaat per koe (behorend bij een melkproductie van 7.500 kg per koe). De daadwerkelijke hoogte van de melkproductie per koe is voor deze bedrijven dus niet meer van belang.

Onduidelijkheid bij meer of minder zelf verzuivelen
Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe RVO.nl met de volgende gevallen omgaat:

  • Een zelfzuivelaar gaat minder dan 50% van de geproduceerde hoeveelheid melk zelf op het eigen bedrijf verwerken, terwijl dit in 2015 meer dan 50% was.
  • Een zelfzuivelaar stopt geheel met het zelf verwerken van melk.
  • Een melkveehouder gaat meer dan 50% van de geproduceerde melk zelf verwerken, terwijl dat in 2015 minder dan 50% was.

Bezwaar maken
Tegen de herbeschikking kan bezwaar gemaakt worden. Dat moet in ieder geval overwogen worden in de hiervoor genoemde situaties.
 

Terug naar overzicht

Meld u aan voor onze Agro nieuwsbrief

* Verplichte velden
Geslacht *
Meld mij ook aan voor: