De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Vrijstelling scheurverbod grasland bij droogteschade

  • Op 27 juli 2017
Verwachte graslandopbrengst moet minimaal 25% lager liggen.

Op verschillende graslandpercelen is dit voorjaar schade ontstaan door de droogte. Het aandeel slechte grassen en onkruid is toegenomen, waardoor de verwachte grasopbrengst een stuk lager zal uitkomen. Om dit te herstellen kan men vrijstelling krijgen voor het vernietigen van (een deel van) een perceel op zand- en lössgrond. Van deze vrijstellingsmogelijkheid kan ook gebruik gemaakt worden bij schade aan de graszode door extreme neerslag of vraat door dieren die in de graszode leven.

Voorwaarden vrijstelling
Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • De verwachte grasopbrengst zonder herinzaai is naar verwachting ten minste 25% lager.
  • De totale oppervlakte beschadigd grasland bedraagt ten minste 5% van de oppervlakte grasland die bij het bedrijf in gebruik is.
  • Een geregistreerd schade-expert bevestig in een op het bedrijf te bewaren rapport dat is voldaan aan de voorwaarden.

Aanmelden
Men kan zich tot en met 31 augustus aanmelden voor deze vrijstelling bij de RVO. De aanmelding moet minimaal zeven werkdagen voor het vernietigen van het grasland plaatsvinden. Op het moment van aanmelden moet het schaderapport gereed zijn.

Herinzaai
Binnen zeven werkdagen na het vernietigen van de graszode op de betreffende percelen moet weer gras ingezaaid worden. Dit is tot uiterlijk 15 september mogelijk.

Terug naar overzicht

Meld u aan voor onze Agro nieuwsbrief

* Verplichte velden
Geslacht *
Meld mij ook aan voor: