De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Wel afschrijving over varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten?

  • Op 21 december 2017
Onduidelijkheid over afschrijving blijft bestaan door tegenstrijdige standpunten ministeries.

Het Ministerie van Financiën heeft onlangs besloten dat er met ingang van 1 januari 2017 niet meer kan worden afgeschreven op varkens- en pluimveerechten. Ook stemde het ministerie vooralsnog niet in met de mogelijkheid tot afschrijving op de investering in fosfaatrechten.

Als reden hiervoor noemde het Ministerie dat in de mestwetgeving geen einddatum is vastgesteld voor deze rechtenstelsels. Zolang er geen (vermoedelijke) einddatum wordt vastgesteld, is er geen sprake is van een tijdelijke regeling en is afschrijving over de rechten niet mogelijk. Dat afschrijving niet mogelijk is, is eenzijdig vastgesteld door het ministerie. Hierover bestond geen overeenstemming met het landbouwbedrijfsleven.

Nadien heeft de Minister van LNV echter in een kamerbrief aangegeven dat haar stellige verwachting is dat 1 januari 2028 als einddatum voor de varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten is aan te merken. Dit betekent volgens haar dat de rechten fiscaal afschrijfbaar zijn.

Opmerking redactie
Het is onduidelijk welke waarde gehecht moet worden aan de uitspraak van de Minister van LNV, aangezien zij hierover geen beslissingen kan nemen.


 

Terug naar overzicht

Meld u aan voor onze Agro nieuwsbrief

* Verplichte velden
Geslacht *
Meld mij ook aan voor: