De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Verplichte registratie en gegevensverstrekking akkerbouwers

  • Op 15 mei 2018
Telers van aardappelen, granen en suikerbieten moeten verplicht bijdragen aan onderzoeksprorgramma`s voor collectief akkerbouwonderzoek.

Iedere landbouwer die aardappelen, granen (tarwe, gerst, haver en rogge) en suikerbieten teelt, is verplicht bij te dragen aan het onderzoeksprogramma voor collectief akkerbouwonderzoek. Onderzoek dat akkerbouwers gezamenlijk financieren, gaat over gewasoverschrijdende thema’s, zoals gezonde bodem en bemesting, bodem- en plantweerbaarheid, klimaat en plantgezondheid. Stuk voor stuk zaken die bepalend zijn voor de toekomst van de akkerbouw en waar akkerbouwers goed onderbouwde keuzes in willen maken.

Om de verschuldigde onderzoeksbijdrage te kunnen bepalen, is iedere teler van aardappelen, granen en suikerbieten verplicht zich te registreren bij BO Akkerbouw. De Minister van Economische Zaken heeft daarom een registratieregeling verbindend verklaard. Via deze regeling worden telers verplicht om zich direct of indirect bij BO Akkerbouw te registreren.

In de Gecombineerde opgave kon men RVO.nl machtigen gegevens te verstrekken aan BO Akkerbouw, op basis waarvan de verplichte onderzoeksbijdrage wordt vastgesteld. Wanneer men geen gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid, moet men zich zelf laten registreren bij BO Akkerbouw en de areaalgegevens verstrekken door het inzenden van een volledig en ondertekend ‘Formulier verplichte registratie en gegevensverstrekking’. Dit formulier is te vinden op de website www.bo-akkerbouw.nl. Indien men een machtiging heeft verstrekt aan RVO.nl, krijgt men een korting op de te betalen onderzoeksbijdrage.

De tarieven voor 2018 moeten nog worden vastgesteld, maar bedragen niet meer dan (in euro’s per ha):

  • consumptie- en pootaardappelen 13,20
  • zetmeelaardappelen 8,80
  • granen 4,40
  • suikerbieten 8,80
Terug naar overzicht

Meld u aan voor onze Agro nieuwsbrief

* Verplichte velden
Geslacht *
Meld mij ook aan voor: