De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Agro nieuws

Fiscale behandeling fosfaatrechten nog ond...

Fosfaatrechten zijn (vooralsnog) niet afschrijfbaar en toepassing herinvesteringsreserve bij verkoop van rechten niet mogelijk

Strengere eisen gebruik gewasbeschermingsm...

Vanaf 1 januari 2018 gelden strengere regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in open teelten.

Aan- of verkoop VVO’s regelen voor 1 januari

Ga na hoe realistisch de verwerkte hoeveelheid fosfaat is.

Zuiveringsplicht glastuinbouwbedrijven gaa...

Uitstel zuiveringsplicht bij gebruikmaking van een collectieve zuiveringsinstallatie kan nu officieel geregeld worden.

Versoepeling regels vrije-uitloopeieren bi...

Status vrije-uitloopeieren vervalt na zestien weken, beoordeling op koppelniveau.

Blokkerende zeggenschap jonge landbouwer t...

Blokkerende zeggenschap moet op het moment van aanvragen blijken uit de inschrijving in het handelsregister

Meld u aan voor onze Agro nieuwsbrief

* Verplichte velden
Geslacht *
Meld mij ook aan voor: