De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Agro nieuws

Welke landbouwgrond is subsidiabel?

Landbouwgrond die gebruikt wordt voor landbouwactiviteiten kan subsidiabel zijn voor de betalingsrechten.

Ontheffing bedrijfsblokkade vanwege onrege...

Ontheffing mogelijk indien dierenwelzijn in het geding komt.

Landelijke handhaving PAS

Provincies gaan handhaven op de realisatietermijn van vergunningen waarbij ontwikkelingsruimte is toegedeeld.

Aanpak bedrijfs- en dierblokkade

Aanpak moet zich in eerste instantie richten op het opheffen van blokkades om verdere schade te beperken.

Gepachte grond telt toch niet mee

Pachtovereenkomst stelt dermate beperkingen aan het gebruik van de percelen, dat deze niet meetellen voor de mestwetgeving.

Geen beschikking fosfaatrechten ontvangen?...

Sommige bedrijven met melkvee, met name jongveeopfokbedrijven en vleesveebedrijven met vrouwelijk jongvee, hebben (nog) geen beschikking ontvangen.

Meld u aan voor onze Agro nieuwsbrief

* Verplichte velden
Geslacht *
Meld mij ook aan voor: