De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Agro nieuws

GPS-meting en de Gecombineerde opgave

Een GPS-meting wordt niet automatisch overgenomen door de RVO.

Oppervlakte grond bepaalt omvang melkveebe...

Oppervlakte grond in Gecombineerde opgave 2016 bepaalt de maximale omvang van de fosfaatproductie voor dit jaar.

Betalingsrechten uit Nationale reserve

Extra betalingsrechten mogelijk voor starters, jonge landbouwers en percelen die voor het algemeen belang werden gebruikt.

Tegemoetkoming premie brede weersverzekering

In de Gecombineerde opgave kan een tegemoetkoming aangevraagd worden voor het verzekeren van gewassen tegen schade tegen extreme en ongunstige weersomstandigheden.

Wijzigingen EA-vanggewassen

Gebruik eigen zaad of mengsels is niet meer toegestaan.

Herziening omzetbelasting op melkvee mogel...

Rechtbank staat herziening omzetbelasting toe op jongvee en eigen opgefokt melkvee,

Meld u aan voor onze Agro nieuwsbrief

* Verplichte velden
Geslacht *
Meld mij ook aan voor: