De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Agro nieuws

Knelgevallenregeling Wet grondgebonden gro...

Knelgevallenregeling voor bedrijven die in 2014 door buitengewone omstandigheden een ongewoon laag melkveefosfaatoverschot hadden.

Bezwaar afwijzing betalingsrechten en over...

Bij lopende bezwaarschriften moet men uiterlijk 15 mei kenbaar maken dat men de betalingsrechten dit jaar nog wil verkopen of verhuren.

Herstelmogelijkheid subsidie asbestverwijd...

Veel aanvragen blijken niet aan de gestelde voorwaarden te voldoen.

Spuitzone belemmert vestiging mechanisatie...

Een minimale spuitzone van minder dan 50 meter zal deugdelijk gemotiveerd moeten worden.

Debat over fosfaatrechten zal weinig wijzi...

Geen afroming fosfaatrechten bij bedrijfsoverdrachten in familieverband

Overstappen van SNL naar collectief stelsel

Agrarische natuurbeheerders kunnen onder voorwaarden tot 1 juni overstappen naar collectief stelsel.

Meld u aan voor onze Agro nieuwsbrief

* Verplichte velden
Geslacht *
Meld mij ook aan voor: