De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Agro nieuws

Stand van zaken mestboekhouding

Vergelijk werkelijke cijfers met opgestelde prognose, zodat het mogelijk is tijdig bij te sturen.

Stoppersregeling alleen voor stoppers

Zodra een nieuwe vergunning wordt aangevraagd voor een doorstart, kan geen gebruik meer worden gemaakt van de stoppersregeling.

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2016

Forse stijging pachtnormen in pachtprijsgebieden met overwegend melkveehouderij en in noordoostelijk akkerbouwgebied.

Vaccinatie tegen Q-koorts voor 1 augustus

Publieksbedrijven en professionele melkschapen- en melkgeitenbedrijven en opfokbedrijven moeten hun schapen en geiten voor 1 augustus vaccineren.

Omwisseling trekkercertificaat voor 1 juli

Trekkercertificaat kan tot 1 juli 2016 omgewisseld worden in een T-rijbewijs.

Subsidie voor investeringen in energie gla...

Glastuinbouwers kunnen vanaf 1 juli subsidie aanvragen voor investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

Meld u aan voor onze Agro nieuwsbrief

* Verplichte velden
Geslacht *
Meld mij ook aan voor: