De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Agro nieuws

EU-steunpakket voor veehouderij

Steun voor een vrijwillige verlaging van de productie in de melkveehouderij.

Aanpassing stikstofexcretie biologische ve...

Zeer forse stijging excretienormen bij varkens, pluimvee en melkgeiten.

Attentiepunten EA-vanggewassen

Welke zaken zijn van belang bij inzaai van EA-vanggewassen en welke wijzigingen moet men doorgeven aan RVO.nl.

Uitstel betaling belasting bij bijzondere ...

Uitstel van betaling mogelijk bij bijzondere omstandigheden die niet behoren tot het normale bedrijfsrisico..

Aanscherping emissies gewasbeschermingsmid...

Afvalwaterzuivering verplicht in glastuinbouw, toepassing verdergaande driftreducerende technieken in open teelten.

Extreem weer en GLB-voorwaarden

Beroep op overmacht mogelijk, als men door extreem weer niet aan de GLB-voorwaarden kan voldoen.

Meld u aan voor onze Agro nieuwsbrief

* Verplichte velden
Geslacht *
Meld mij ook aan voor: