De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Agro nieuws

Btw-landbouwregeling afgeschaft

Kabinet heeft besloten de regeling per 1 januari 2018 af te schaffen.

Vergoeding FrieslandCampina voor lagere me...

Stimuleringsmaatregel om fosfaatproductie van leden-melkveebedrijven te verminderen

Gevolgen afwijzing vrijstelling AMvB grond...

Afgewezen bedrijven krijgen tot 15 mei 2017 de gelegenheid alsnog voldoende grond te verwerven.

Generieke afroming varkens- en pluimveerec...

Medio 2017 zal bepaald worden of een generieke afroming van varkens- en/of pluimveerechten noodzakelijk is.

Wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee gepubl...

Startende bedrijven en bedrijven die op 2 juli 2015 bezig waren met uitbreiding vallen niet onder knelgevallenregeling.

Tegemoetkoming vermindering melkproductie ...

Aanvragen kunnen waarschijnlijk tussen 12 en 21 september ingediend worden

Meld u aan voor onze Agro nieuwsbrief

* Verplichte velden
Geslacht *
Meld mij ook aan voor: