De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Agro nieuws

Aanmelding stikstofdifferentiatie tot 15 mei

Bij bovengemiddelde opbrengsten van suikerbieten, fritesaardappelen, gerst of tarwe op klei, mag extra stikstof gebruikt worden.

Gecombineerde opgave en akkerbouwonderzoek

Telers van granen, aardappelen en suikerbieten zijn verplicht financieel bij te dragen aan akkerbouwonderzoek.

Bezwaar tegen intrekking POR-ontheffing

Varkens- en pluimveehouders kunnen verzoek om verlenging indienen bij Ministerie van LNV

Graasdierpremie

Graasdierpremie mogelijk voor schapen en vrouwelijk vleesvee

Verbreding teeltvrije zones

Teeltvrije zones voor teelt van gras, graszaad en granen verbreed naar 50 centimeter

Raad van State schorst NB-vergunningen

Op bepaalde plaatsen in een aantal natuurgebieden is teveel stikstofruimte uitgegeven.

Meld u aan voor onze Agro nieuwsbrief

* Verplichte velden
Geslacht *
Meld mij ook aan voor: