De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Agro nieuws

Gewijzigde bevoegdheid bij Nb-vergunningen

Gewijzigde bevoegdheidsregeling kan gevolgen hebben voor lopende procedures

Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn raak...

Nitraatwaarden grondwater nog te hoog onder bouwland in zand- en lössgebieden

Derogatie aanmelden voor 1 februari

Niet-naleving derogatievoorwaarden kan forse (financiële) consequenties hebben.

Aanvragen uitbetaling tegemoetkoming vermi...

Melkveehouders die zich in september hebben aangemeld, kunnen tot 14 februari 2017 een verzoek tot uitbetaling indienen.

Wijzigingen GLB in 2017

Arealen met zonnepanelen niet subsidiabel, soja inzetbaar als ecologisch aandachtsgebied.

Tips bij afsluiten mestboekhouding 2016

Welke gegevens moeten worden vastgelegd en waar moet u op letten?

Meld u aan voor onze Agro nieuwsbrief

* Verplichte velden
Geslacht *
Meld mij ook aan voor: