De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Agro nieuws

Regeling fosfaatreductieplan melkproducere...

Maandelijkse heffing van € 240 per koe voor boventallig vee.

Aanmelden stikstofdifferentiatie 2017

Bij bovengemiddelde opbrengsten van suikerbieten, fritesaardappelen, gerst of tarwe op klei, mag extra stikstof gebruikt worden.

Pacht en bedrijfsmatige exploitatie

Bewijslast bedrijfsmatige exploitatie ligt bij verpachter

Subsidieregeling bedrijfbeeindiging melkve...

Subsidieregeling gaat op 20 februari open voor melkveehouders die hun melkproductie geheel willen stoppen.

Geen verlenging POR-regeling

Deelnemers POR-regeling moeten in 2018 extra dierrechten verwerven of veestapel verkleinen.

Maatregelen fosfaatreductie melkvee goedge...

Derogatie voor het jaar 2017 (vooralsnog) behouden

Meld u aan voor onze Agro nieuwsbrief

* Verplichte velden
Geslacht *
Meld mij ook aan voor: