De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Agro nieuws

Alternatief peilmoment in fosfaatreductiep...

Peildatum 15 december 2016 gaf geen goed beeld van het aantal gehouden runderen.

EA-akkerrand mag breder dan 20 meter zijn

Maximaal 20 meter wordt aangemerkt als ecologisch aandachtsgebied

Vergunningplicht door herziening PAS

Veel bedrijven vergunningplichtig door verlaging grenswaarde voor vergunningplichtige activiteiten.

Extra betaling jonge landbouwers

Jonge landbouwers kunnen een extra betaling krijgen, bovenop de waarde van het betalingsrecht.

Fosfaatreductieplan en vleeskalverbedrijven

Diverse vleeskalverhouders vallen wel onder het fosfaatreductieplan

Verrekening niet-gerealiseerde zelfstandig...

Niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek voorgaande jaren kan alleen verrekend worden als er voldoende winst wordt gemaakt en voldaan is aan het urencriterium

Meld u aan voor onze Agro nieuwsbrief

* Verplichte velden
Geslacht *
Meld mij ook aan voor: