De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Agro nieuws

Generieke korting en uitbreiding knelgeval...

Generieke korting 8,3% voor niet-grondgebonden bedrijven, uitbreiding knelgevallenvoorziening voor starters.

Flinke vermindering CO2-emissie glastuinbouw

CO2-doelstelling voor 2020 wordt aangescherpt vanwege verminderde elektriciteitsverkoop en krimp areaal.

Extra mestmaatregelen in en rond drinkwate...

Extra maatregelen noodzakelijk in en rondom 40 drinkwaterwinningen in zand- en lössregio’s.

Daling fosfaatproductie in 2016

Fosfaatproductie ligt nog wel boven het fosfaatplafond, geen gevolgen voor uitgangspunten fosfaatreductieplan.

Subsidie voor monomestvergisting

Eenmalige openstelling SDE-regeling voor kleinschalige monomestvergisters

BBL verkoopt landbouwgronden

BBL start grootschalige verkoop van bijna 2.000 ha grond over heel Nederland.

Meld u aan voor onze Agro nieuwsbrief

* Verplichte velden
Geslacht *
Meld mij ook aan voor: