De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Agro nieuws

Wijziging zaaidatum EA-vanggewas

EA-vanggewas moet minimaal tien weken in stand worden gehouden.

Vrijstelling scheurverbod grasland bij dro...

Verwachte graslandopbrengst moet minimaal 25% lager liggen.

Subsidie verwijdering asbestdaken

De minimale oppervlakte-eis is komen te vervallen.

Regeling ondersteuning ketenconcepten vark...

Collectieven van varkenshouders kunnen subsidie verkrijgen voor versterking van de positie van varkenshouders in de keten.

Scheurmonster grasland op klei en veen vaa...

Scheurmonster ook op klei- en veengrond verplicht als men nadien een relatief stikstofbehoeftig gewas teelt en dit gewas bemest wordt met stikstof.

Natuurbeheertype ongeschikt criterium voor...

Typering in provinciale natuurbeheerplan is ongeschikt middel voor de bepaling of landbouwareaal overwegend voor niet-landbouwactiviteiten wordt gebruikt.

Meld u aan voor onze Agro nieuwsbrief

* Verplichte velden
Geslacht *
Meld mij ook aan voor: