De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Agro nieuws

Geen NVWA-rapport is geen reden om af te z...

Een landbouwer beklaagd zich erover dat hij pas heel laat het NVWA-rapport heeft gekregen. Zo laat dat hij van mening is dat geen korting op basis daarvan kan wor...

Terechte korting Investeringssubsidie jong...

Contante betalingen en sloopkosten zijn niet subsidiabel.

Pitrus is geen subsidiabele landbouwgrond

Pitrus is geen subsidiabele landbouwgrond en de uitsluiting en de korting die daarop volgt is terecht toegepast.

Let op de voorwaarden voor het ecologisch ...

Vanggewassen (algemene lijst, categorie 1) voor invullen van het ecologisch aandachtsgebied kennen een aantal formele eisen, waar nogal eens van afgeweken wordt. ...

Overgenomen verwerkingsverplichting leidt ...

Een landbouwer kreeg een boete opgelegd ter grootte van € 90.000 omdat hij zich niet aan de voorwaarden van de overgenomen verplichtingen had gehouden. Wat speeld...

Zo had ik het niet bedoeld, een kennelijke...

Twee landbouwers hebben bij hun verzoek om uitbetaling van hun betalingsrechten een fout in de aanvraag gedaan. In beide gevallen vinden ze dat RVO had moeten sna...

Meld u aan voor onze Agro nieuwsbrief

* Verplichte velden
Geslacht *
Meld mij ook aan voor: