De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Agro nieuws

Uitscharen vee in 2015 en fosfaatrechten

Uit- en inschaarder kunnen onderling afspreken dat de rechten (deels) overgedragen worden aan de uitschaarder.

Norm voor hoeveelheid fipronil in mest vas...

Mest met teveel fipronil moet worden verbrand

Ontwerp zesde actieprogramma Nitraatrichtl...

Actieprogramma bevat maatregelen die Nederland de komende vier jaar wil nemen.

Werkwijze bemonstering en afvoer dikke fra...

Per 1 oktober 2017 zijn de regels voor het nemen van mestmonsters van dikke fractie gewijzigd

Landbouwbeleid in het regeerakkoord 2017-2...

Nieuw kabinet trekt 200 miljoen euro uit voor een warme sanering van de varkenshouderij en 75 miljoen voor een bedrijfsovernamefonds.

Opnieuw vaststellen bedrijfstoeslag

Landbouwer mag ook opkomen tegen de in het oorspronkelijke besluit reeds gecorrigeerde percelen.

Meld u aan voor onze Agro nieuwsbrief

* Verplichte velden
Geslacht *
Meld mij ook aan voor: